fbpx
Spreje >> Speciálne

EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY AC301

základná (adhézna) vrstva na vybrané plasty

  • EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY na báze špeciálnych polymérov vytvára základnú (adhéznu) bezfarebnú vrstvu na vybrané plasty, nie je vhodný napr.na PE.
  • Suchý ZÁKLAD NA PLASTY sa odporúča prebrúsiť brúsnym papierem č. 600, a na takto pripravený povrch sa už priamo aplikuje vhodná finálna povrchová úprava.
  • Výrobok neobsahuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. Sprej nemôže byť použitý na povrchovú úpravu výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho styku s požívatinami, krmivami, pitnou vodou, ani na nátery detského nábytku a hračiek.

Balenie

400 ml