fbpx

O spoločnosti

letecky_zaber

V roku 1925 založil ing. Kirschner v Starom Měste malú chemickú továreň. Náterové hmoty vyrába firma od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa  stávajú hlavným výrobným programom. Firma sa intenzívne rozvíjala a v roku 1993 bola transformovaná na akciovú spoločnosť COLORLAK.

V súčasnosti sme najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt. Naša skupina COLORLAK vlastní vedľa hlavného – materského výrobného závodu v Starom Měste tiež niekoľko obchodných firiem.

Akciová spoločnosť  PANTER COLOR a.s.  patrí medzi najväčšie veľkoobchodné  distribučné siete náterových hmôt v Českej republike. Malospotrebitelia  môžu okrem bežných predajní farieb a lakov, nakúpiť náš sortiment taktiež v špecializovaných predajniach sietí  SVĚT BAREV  alebo v sieti vlastných predajní AAA BARVY.

Na Slovensku zaisťuje predaj a distribúciu naša dcérska spoločnosť  COLORLAK SK, s.r.o. prostredníctvom distribučných skladov v Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi. Zároveň COLORLAK SK, s.r.o. prevádzkuje sieť  predajní FEB a Color Profi, v ktorej je značka COLORLAK plnohodnotne zastúpená. V súčasnosti obe siete transformuje do jednotnej maloobchodnej siete s označením Colorlak.

Samostatná špecializovaná značka EKOLAK ponúka a neustále rozvíja technológie zateplovacích systémov, ale aj ostatného sortimentu ako interiérových a fasádnych farieb, omietkovín, lepiacich a stierkových hmôt a penetračných základných náterov. Naše významné postavenie posilňujeme nie len na tuzemskom trhu, ale aj v zahraničí. Vývoz tvorí z celkového obratu viac než 20%.

Vyrábame veľmi pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady. Naša produkcia zahŕňa tiež farby v sprejoch, riedidlá a ďalšie pomocné prípravky.

65% výroby je určená malospotrebiteľom. Medzi najpredávanejšie skupiny produktov patria lazúrovacie laky rady ProDřevo, základné a vrchné farby rady ProKov a laky, vrchné farby a jednovrstvové farby rady Univerzál. Špecialitou firmy sú náterové hmoty v sprejoch a výrobky rady ProBeton. Rada ProInteriér zahŕňa biele aj tónované maliarske farby. K najnovším trendom v ponuke náterových hmôt patrí masové zavedenie univerzálneho TÓNOVACIEHO SYSTÉMU COLORLAK (TSCL). Konkrétne  v dvoch samostatných radách DEKOR PROFI. Ďalším univerzálnym tónovacím Systémom je MULTICOLOR 2001.

35% produkcie dodávame pre priemyselný trh. Naše produkty sa aplikujú predovšetkým v strojárenstve, drevospracujúcom priemysle, stavebníctve, ale tiež pre vodorovné  značenie komunikácií. Predaj veľkým priemyselným odberateľom, zaisťujeme priamo z COLORLAKu. Napojenie na vlastnú výskumnú  vývojovú základňu dovoľuje pružne reagovať a uspokojovať požiadavky zákazníkov. K tomu sme prispeli tak tiež inštaláciou priemyselného tónovacieho automatu (PTA) umožňujúceho výrobu náterových hmôt v ľubovoľnej odtieňovej škále už od 5 kg v termíne do 24 hodín.

Materský závod v Starom Měste je výrobným komplexom, v ktorom využívame  najnovšie technológie a postupy. Naša spoločnosť ponúka  okrem štandardnej produkcie tak tiež možnosť využitia moderných výrobných kapacít predovšetkým pre plnenie rôznych výrobkov do aerosolového balenia, sme tiež schopný vyrábať podľa dodanej receptúry. Medzi naše služby patrí odstraňovanie starých náterových systémov z  kovových povrchov, prípadne regeneráciu odpadových rozpúšťadiel. Trvalé zaistenie vysokej kvality výroby s ohľadom na ochranu životného prostredia je hlavným rysom našej stratégie. Dôkazom toho je prepožičanie loga Responsible Care, ktoré je známkou zodpovedného podnikania v chémii. Od roku 1996 sme takisto držiteľmi certifikátu systému riadenia akosti ISO 9001 a od roku 2002 tiež certifikátu systému riadenia enviromentu ISO14001.

V rámci podpory predaja usporadúvame obchodné semináre, školenia, prezentácie a zúčastňujeme sa odborných výstav a veľtrhov. S cieľom eliminovať dopady na životné prostredie vzdelávame zákazníkov, distribútorov a verejnosť v oblasti bezpečného používania poskytovaných výrobkov. Naša firma sponzoruje mnohé športové a kultúrne akcie. Časť sponzorských darov je určená tiež na údržbu kultúrnych pamiatok a podporu činností neziskových organizácií z oblasti ochrancov prírody a charity.

Naším svetom sú farby. Farby kvalitné a šetrné k životnému prostrediu.
Farby, ktorých vlastnosti ocení každý laik aj profesionál.