fbpx

Certifikácia

Certifikácie

EN ISO 9001
COLORLAK, a.s. v novembri 2011 znovu obhájil certifikáciu podľa EN ISO 9001:2008.
Certifikačný orgán overil, že spoločnosť používa systém akosti pre oblasť: Vývoj, výroba a predaj náterových hmôt.

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 14001
COLORLAK, a.s. v novembri 2011 obhájil certifikáciu podľa EN ISO 14001:2004.
Certifikačný orgán overil, že spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho managementu pre oblasť: Vývoj, výroba a predaj náterových hmôt. 

 

 

 

 

 

RESPONSIBLE CARE – ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE V CHÉMII
Osvedčenie udelil Zväz chemického priemyslu ČR členskej spoločnosti COLORLAK, a.s. Staré Město za výsledky dosiahnuté pri plnení dobrovoľných zámerov a cieľov programov zameraných na zvyšovanie ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti činností spojený

 

 

 

 

 

 

Osvedčenie – Zodpovedné podnikanie v chémii

Správa o vplyve na životné prostredie za rok 2010

Správa o vplyve na životné prostredie za rok 2011

Správa o vplyve na životné prostredie za rok 2012

VOC 2010

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva priemyslu
a obchodu.

public/userfiles/file/colorlak.pdf

Certifikát EKO-KOM

Osvědčení – Interiérové malířské barvy.