+420 800 145 555

Po – Pá: 8:00 – 15:00

Vstup pre zmluvných partnerov

Certifikácia

Certifikácie

EN ISO 9001
COLORLAK, a.s.  znovu obhájil certifikáciu podľa EN ISO 9001:2015.
Certifikačný orgán overil, že spoločnosť používa systém akosti pre oblasť: Vývoj, výroba a predaj náterových hmôt.

EN ISO 14001
COLORLAK, a.s. obhájil certifikáciu podľa EN ISO 14001:2015.
Certifikačný orgán overil, že spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho managementu pre oblasť: Vývoj, výroba a predaj náterových hmôt.

ISO-14001-2015-COLORLAK-2020-CZ

 

 

Zpráva společnosti COLORLAK, a.s., o vlivu na životní prostředí – 2019

 

Zpráva společnosti COLORLAK, a.s., o vlivu na životní prostředí – 2018

 

Zpráva společnosti COLORLAK, a.s., o vlivu na životní prostředí – 2017

 

 

RESPONSIBLE CARE – ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE V CHÉMII
Osvedčenie udelil Zväz chemického priemyslu ČR členskej spoločnosti COLORLAK, a.s. Staré Město za výsledky dosiahnuté pri plnení dobrovoľných zámerov a cieľov programov zameraných na zvyšovanie ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti činností spojený

 

 

 

 

 

 

EKOKOM_2019RC-OPCH do 2020 českyOsvědčení ARMY

Osvědčení – Interiérové malířské barvy.

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení k REACH