fbpx

Loga spoločnosti

Logo je možné bezplatne použiť iba v súvislosti s odkazom na COLORLAK, s.r.o. – výrobcom náterových hmôt. Ostatné použitie loga je možné len po dohode s COLORLAK, s.r.o.